VERGİ KANUNLARI, YASALARI, ÖZELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ....

ÖZELGELER
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARI
   
TEBLİĞLER
 

       Anayasa

    Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğleri
       Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu     Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
       Sosyal Güvenlik Kanunu     Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğleri
       Basın Kanunu     Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
       Bilgi Edinme Hakkı Kanunu     Gelir Vergisi Genel Tebliğleri
       Bireysel Emeklilik Kanunu     Harcırah Kanunu Genel Tebliğleri
       Borçlar Kanunu yeni 2011   yeni borçlar kanunu                       Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri
       Büyükşehir Belediyesi Kanunu        Katma Değer vergisi Tebliğleri
       Damga Vergisi Kanunu     Kurumlar Vergisi Genel Tebliğler
       Danıştay Kanunu                             Milli Emlak Genel Tebliğleri
       Değerli Kağıtlar Kanunu     Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
       Dernekler Kanunu     Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tebliğleri
       Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu     Smmm Kanunu Tebliğleri
       Elektronik İmza Kanunu     Tahsilat Genel tebliğleri
       Finansal Kiralama Kanunu     Taşıt Alım Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
       Gelir Vergisi Kanunu   Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
       Harçlar Kanunu     Vergi İadesi Hakkında Kanun Tebliğleri ve Bilgiler
       İdari Yargılama Usulü Kanunu            Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
       İş Kanunu                                        Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği
       İşsizlik Sigortası Kanunu   Yazar Kasa Genel Tebliğleri
       Kabahatler Kanunu    
       Kamu İhale Kanunu  
TÜZÜKLER
       Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu      Emlak V.'ne Matrah Olacak Vergi Değ. Takd. İlişkin Tüzük
       Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun     İş Güvenliği İle İlgili Tüzük ve Kanunlar
       Kat Mülkiyeti Kanunu     Konut Kapıcıları Tüzüğü
       Katma Değer Vergisi Kanunu     Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük
       Kurumlar Vergisi Kanunu Yeni     Tebligat Tüzüğü
       Milletlerarası Tahkim Kanunu     Türk Medeni Ka. Hüküm. göre Kurulan Vakıflar Hk.Tüzük
       Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu    
       Odalar ve Borsalar Kanunu   
ÖZELGELER
       Organik Tarım Kanunu     Gelir Vergisi Kanunu
       Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun     Katma Değer Vergisi Kanunu
       Özel Tüketim Vergisi Kanunu     Kurumlar Vergisi Kanunu
       Rekabetin Korunması Hakkında Kanun          Ödeme Kaydedici Cihazlar
       Serbest Bölgeler Kanunu     Vergi Usul Kanunu
       SMMM ve YMM Kanunu   
              ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
       Sigorta Murakabe Kanunu BAKANLAR KURULU KARARLARI
       Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu BAĞ-KUR GENELGELERİ
       Türk Ceza Kanunu                            BAŞBAKANLIK GENELGELERİ
       Türk Medeni Kanunu                        BDDK KARARLARI
       Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu DANIŞTAY KARARLARI
       Türk Ticaret Kanunu  yeni borçlar kanunu KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
       Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu MALİYE GENELGELERİ
       Vergi Barışı Kanunu MALİYE SİRKÜLERLERİ
       Vergi Usul Kanunu SSK GENELGELERİ
       Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu YARGITAY KARARLARI
       Yapı Denetimi Hakkında Kanun YÖNETMELİKLER
    
 
DİĞER KANUNLAR -1-
  
DİĞER KANUNLAR -2-
       Bayındırlık Mevzuatı     Markalar Mevzuatı
       Bilgi Edinme Mevzuatı     MEB Mevzuatları
       Bireysel Emeklilik Mevzuatı     Merkez Bankası Mevzuatı
       CE Mevzuatı     ÖTV Mevzuatı
       Çek Mevzuatı     Özel Finans Kurumları Mevzuatı
       Dernekler Mevzuatı     Sakatlık Mevzuatı
       e-Beyanname Mevzuatı     Sanayi Bakanlığı Mevzuatı.
       e-Bildirge Mevzuatı     Serbest Bölgeler Mevzuatı
       e-İmza Mevzuatı     SMMM Mevzuatı
       Ek Vergi Mevzuatı     SPK Mevzuatı
       Fatura İle İlgili Mevzuat     Şirketler Mevzuatı
       Finansal Kiralama Mevzuatı     Ticari Defterler Mevzuatı
       Gıda Bankacılığı Mevzuatı     Vakıflar Mevzuatı
       İnşaat Mevzuatı     Vergi İadesi Mevzuatı
       İş Güvenliği Mevzuatı     Yabancı Sermaye Mevzuatı
       İşkur Mevzuatı     Yabancı İşçi Mevzuatı
       Kamu İhale Kanunu Mevzuatı     Yapı Denetimi Mevzuatı
       Kara Para ve Mali Suçlar Mevzuatı     Yazar Kasa Mevzuatı
       Kooperatif Mevzuatı     YTL Mevzuatı
       Leasing Mevzuatı     Diğer Mevzuat

 

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR -- FATİH ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın

3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL CEP: 0 542 573 71 37
TEL SABİT:  +90 232 271 24 46  FAKS: +90 232 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
http://www.fatihcavus.net.tr

Virüs taramasından geçmiştir  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!    Flash player gereklidir   Telefon rehberi