Smmm Fatih Çavuş -  Ana Sayfamali müşavirlik hizmetleripratik bilgilerÖnemli İnternet LinkleriKanunlarGerekli ProgramlarEskiizmir Resimleriİletişim Bilgilerimiz

YASAMA VE YÜRÜTME

KAMU KURUMLARI
   T.C.Cumhurbaşkanlığı    Anayasa Mahkemesi
   Türkiye Büyük Millet Meclisi    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
   T.C.Başbakanlık    Başbakanlık Özelleştirme İdaresi
   Adalet Bakanlığı    Danıştay
   Bayındırlık ve İskan Bakanlığı    Devlet İstatistik Enstitüsü
   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı    Devlet Malzeme Ofisi
   Çevre ve Orman Bakanlığı    Devlet Planlama Teşkilatı
   Dışişleri Bakanlığı    Dış Ticaret Müsteşarlığı
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  Emniyet Genel Müdürlüğü
   İçişleri Bakanlığı    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
   Kültür ve Turizm Bakanlığı    Gelirler Genel Müdürlüğü
   Maliye Bakanlığı    Genel Kurmay Başkanlığı
   Milli Eğitim Bakanlığı    Gümrük Müsteşarlığı
   Milli Savunma Bakanlığı    Hazine Müsteşarlığı
   Sağlık Bakanlığı    Hesap Uzmanları Kurulu
   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı    KOSGEB Başkanlığı
   Tarım ve Köyişleri Bakanlığı    Maliye Teftiş Kurulu
   Ulaştırma Bakanlığı    Merkez Bankası
      
ODALAR VE BİRLİKLER
   Rekabet Kurumu
   Ankara Sanayi Odası    Sayıştay
   Ankara Ticaret Odası    Sermaye Piyasası Kurulu
   İstanbul Altın Borsası    Sosyal Güvenlik Kurumu
   İstanbul Menkul Kıymetler Borsası    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
   İzmir Ticaret Odası    Telekomünikasyon Kurumu
   İstanbul Ticaret Odası    TÜBİTAK
   Odalar ve Borsalar Birliği    Türk Patent Enstitüsü
   Türkiye Bankalar Birliği    Türkiye İş Kurumu
   Türkiye Barolar Birliği    Tütün Piyasası Denetleme Kurulu(Tekel)
   Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu    Yargıtay Başkanlığı
   Türkiye İhracatçılar Meclisi     Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
   Türkiye Noterler Birliği    
   Türkiye SMMM ve YMM Odaları Birliği    
 

     
DERNEKLER VE VAKIFLAR

     
ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR
   Hür Sanayici ve İşadamları Derneği    Avrupa Patent Organizasyonu
   İktisadi Kalkınma Vakfı    Dünya Bankası
   Türk Sanayici ve İşadamları Derneği    Dünya Ticaret Örgütü
   Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği    Türk Standartları Enstitüsü
   Türk Dış Ticaret Vakfı    Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
 Türkiye Genç İşadamları Derneği  Uluslararası Çalışma Bürosu
   Türkiye Kızılay Derneği    Uluslararası Muhasebe Federasyonu
       Uluslararası Para Fonu
           
Smmm Fatih Çavuş -  Ana Sayfamali müşavirlik hizmetleripratik bilgilerÖnemli İnternet LinkleriKanunlarGerekli ProgramlarEskiizmir Resimleriİletişim Bilgilerimiz
Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Tüm İnternet tarayıcılarıyla uyumludur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL CEP: 0 542 573 71 37
TEL SABİT:  +90 232 271 24 46  FAKS: +90 232 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR

tablo
http://www.fatihcavus.net.tr

Virüs taramasından geçmiştir  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!    Flash player gereklidir   Telefon rehberi