anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz
İŞ KANUNU’NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI -  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE 2011 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
KANUN MADDESİ -  CEZA MADDDESİ - CEZAYI GEREKTİREN FİİL -CEZA MİKTARI (TL) -AÇIKLAMA

3 98 İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak     122 (*)             
  
1.232 (**)    12.327 (***)
(*) Maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı davranan işverene veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için. 
 
(**) 85.madde kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılan her işçi için.                   (***) İşyerini muvazalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 108 Bu durumdaki her işçi için
7 99/a Geçici iş ilişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak 108 Bu durumdaki her işçi için
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi düzenlememek 108 Bu durumdaki her işçi için
14 99/b Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak 108 Bu durumdaki her işçi için
28 99/c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 108 Bu durumdaki her işçi için
29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 443 İşten çıkarılan her işçi için
30 101 Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmamak 1.672 Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den ya da iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 122 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 122 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 443  
38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 443  
39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 220 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
41 102/c Fazla çalışma ücretini ödememek veya işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde vermemek veya işçinin onayını almadan fazla çalışma yaptırmak 220 Bu durumdaki her işçi için
52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek 443  
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek 220 Bu durumdaki her işçi için
57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 220 Bu durumdaki her işçi için
59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 220 Bu durumdaki her işçi için
60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 220 Bu durumdaki her işçi için
63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 1.114  
64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 220 Bu durumdaki her işçi için
65 104 Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemelerine uymamak 220 Bu durumdaki her işçi için
68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 1.114  
69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1.114  
71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 1.114  
72 104 Yer ve su altında çalıştırma yasağına uymamak 1.114  
73 104 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 1.114  
74 104 Doğum öncesi-sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1.114  
75 104 İşçi özlük dosyasını düzenlememek 1.114  
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 1.114  
77 105/c İş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırı davranmak 1.232  
78 105/a İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak 245 Alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için ve alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar
78 105/c İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken veya ürünler için belge almamak 1.232  
79 105/c Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek, kapatılan işyerini izinsiz açmak 1.232  
80 105/c İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak 1.232  
81 105/c İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek 1.232  
85/1 105/d Mesleki eğitim almamış işçi çalıştırmak 550 Her işçi için
85/2 105/d Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak veya yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak 1.232 Her işçi için
86 105/b Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için sağlık raporu almamak 245 Bu durumdaki her işçi için
87 105/b 18 yaşından küçük işçiler için sağlık raporu almamak 245 Bu durumdaki her çocuk için
88 105/c Gebe ve emzikli kadınlar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uymamak 1.232  
89 105/c İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak 1.232  
90 4904       20/h        106 İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini İş-Kur'dan izin almadan yürütmek 12.327  
92/2 107/1-a Teftiş sırasında davete gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini yerine getirmemek 9.862  
96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işveren işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunmak 9.862  
  107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek 9.862  
iş kanunu para cezaları 2011 ---   iş kanunu 4857  -   iş kanunu cezalar  -- 
iş kanunu cezai şart  ---    iş kanunu cezaları  -  iş kanunu cezaları 2011 --- İş Kanunu İPC     
 
 Pratik Bilgiler ANA SAYFA
 ««« Pratik Bilgiler 2011anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerlinkleryasalaryükleme merkeziizmir resimleriiletişim bilgilerimiz

Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.


Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
http://www.fatihcavus.net.tr

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!