Smmm Fatih Çavuş -  Ana Sayfamali müşavirlik hizmetleripratik bilgilerÖnemli İnternet LinkleriKanunlarGerekli ProgramlarEskiizmir Resimleriİletişim Bilgilerimiz
Pratik Bilgiler Sayfasına Dönmek İçin Tıklayınız
2011 YILI KDV TEVKİFAT  ORANLARI
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT ORANLARI LİSTESİ
 
TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMETLER KDV TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO
KDV mükellefi olanların,KDV mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye dahil olmayan (KDV Kanunun 17-4/d)ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’nci maddesinde sayılan mal ve hakları kiralama işlemleri(Gayrimenkuller hariç) İşlem üzerinden hesaplanan KDV 'nin Tamamı   *  Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefiyetinin bulunmaması,  
  * Kiralayanın gerçek usulde KDV mükellefi olması,şartlarının birlikte varolması halinde, kiralayan tarafından 30 , 31
Gerçek usulde KDV mükellefi olanların profesyonel veya amatör spor kulüplerine oyuncularının formalarında gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, dergi, kitap gibi yazılı  İşlem üzerinden hesaplanan KDV ‘nin Tamamı Reklamı alanların gerçek usulde Katma Değer Vergisi mükellefi olmamaları halinde, reklamı verenler tarafından. tevkifatlı fatura örnekleri için tıklayınız
30
Akaryakıt işi ile devamlı olarak uğraşmayanlardan (mutad depo kapsamında yurt dışından akaryakıt getirip satanlardan) akaryakıt alınması işlemi İşlem bedeli üzerinden hesaplanan Alım Yapanlar 68, 85
KDV’nin % 90’ı
%90 Tevkifatlı Fatura
 
Yapı Denetim Hizmetleri, İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin 1/2’si Hizmet Alanlar 93 ve 99
Aşağıdaki hizmet alımları; 1/2 Tevkifatlı Fatura        *    Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, tevkifatlı faturalarda iade işlemi için tıklayınız
    *     Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,     * Yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik,   Danışmanlık ve denetim hizmetlerinde , İşlem bedeli üzerinden hesaplanan  KDV’nin 1/6’si   *     Döner sermayeli kuruluşlar,    89, 91,92,95,99
    *    Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,     * Temizlik hizmetlerinde , İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin 2/3 ü   *      Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 95,99,104
   *     Özel güvenlik hizmetleri,     * Özel Güvenlik  hizmetlerinde , İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin 2/3 ü (01/05/2007 Tarihinden itibaren tevkifat 4/5 olarak uygulanacaktır.104 Nolu KDV  G.T.)   *      Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,  
   *      Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,    * Yapım İşlerinde, İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin     * 01/05/2007 tarihinden itibaren Özel Güvenlik Hizmeti alan tüm KDV mükellefleri Tevkifat yapacaklardır. (104 Nolu KDV GT)  
   *      Her türlü yemek servisi, 1/6’sı,             *    Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),  
  *      Danışmanlık ve denetim hizmetleri,      *    Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,      
Kapsama giren her bir işlemin bedeli Vergi Usul Kanununa göre o yıl için geçerli fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi tutulmayacaktır. Buna göre, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde 2006 yılı için       *  Diğer hizmetlerde İşlem bedeli üzerinden hesaplanan  KDV’nin 1/3’ü       *      Bankalar ve özel finans kurumları                                     *    Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),  
    *   Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar  
    *       Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,  
tevkifatlı faturalarda iade işlemi için tıklayınız    *    Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler (bunlar yalnızca “yapım işleri”, “temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri”, “özel güvenlik hizmetleri” ile “yemek servis hizmetleri”ne ait katma değer vergisini tevkifata  
       *    Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,  
    birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, söz konusu hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmakla zorunludur.  
       
     *   İşgücü Hizmet Alımlarında      
 tevkifatlı faturalarda iade işlemi için tıklayınız * İşgücü hizmetine ait İşgücü Hizmetini Alanlar ile Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmasalar Bile aşağıda sayılan kuruluşlar, (Ancak, bu kurum ve kuruluşlardan satın alınan işgücü hizmetleri tevkifata tabi tutulmayacaktır. ) 96, 97
%90 Tevkifatlı Fatura KDV ‘nin % 90’ını   *  Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,  
      *  Döner sermayeli kuruluşlar,      Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları  
      *     Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlar,  
      *  Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),  
      *       Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklar,  
          *  Bankalar ve özel finans kurumlar,  
          *   Kamu iktisadi teşebbüsler (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),                                      *   Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar  
            *     Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,  
            *   Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler,  
           * Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,  
       
Hurdadan elde edilenler dışındaki bakır külçe teslimleri (bakır ve bakır alaşımlarından ,çinko ve alaşımlarından,alüminyum alaşımlarından mamul; anot, katot, her çeşit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül, filmaşin, levha, boru, prinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin teslimi bu kapsamda İşlem bedeli üzerinden  Hesaplanan KDV’nin % 90’ı Alım yapanlar 95, 96, 97
(Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmeler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar ile bu ürünlerin ilk üretici veya ithalat      
Tekstil ve Konfeksiyon fason işleri  Hesaplanan KDV 'nin 1/2 si Fason işler yaptıran kdv mükellefleri 51,53,58,107
Büyük ve Küçükbaş Hayvanların etlerinin (sakatat ve bağırsak dahil) Hesaplanan KDV 'nin 1/2 si (27.02.2008 tarihinden itibaren) Alım yapanlar 108
Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye , breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin teslimi Hesaplanan KDV 'nin 1/2 si (27.02.2008 tarihinden itibaren hesaplanan KDV'nin %90'ı 108 no'lu KDV Genel Tebliği ile) Alım yapanlar 107 108
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 9. maddesine göre yapılacak KDV Tevkifatları (2) Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilir ve ödenir. 
 
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT ORANLARI LİSTESİ   -TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMETLER
tevkifat oranları -TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR  -tevkifat oranları - tevkifat oranları 2011 - tevkifat oranları hesaplama -tevkifat oranları toplama - tevkifat listesi tevkifat tablosu - tevkifat sayfası  - tevkifatlı fatura


fatihcavus.net.tr' de Ara

Smmm Fatih Çavuş -  Ana Sayfamali müşavirlik hizmetleripratik bilgilerÖnemli İnternet LinkleriKanunlarGerekli ProgramlarEskiizmir Resimleriİletişim Bilgilerimiz

 
Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Tüm İnternet tarayıcılarıyla uyumludur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
tablo
http://www.fatihcavus.net.tr

Virüs taramasından geçmiştir  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!    Flash player gereklidir   Telefon rehberi