anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz
Pratik bilgiler Ana Sayfa
2011 Asgari Ücretleri ve Yasal Kesintileri
01.07.2011 ile 31.12.2011 Tarihleri Arasında Uygulanacak (AYLIK ASGARİ ÜCRET):
 
   16 Yaşından Büyükler için 2011 İkinci Dönem Asgari Ücret Brütü       :   837,00 TL
   16 Yaşından Küçükler için 2011 İkinci Dönem Asgari Ücret Brütü        :   715,50 TL
   16 Yaşından Büyükler için 2011 İkinci Dönem Asgari Ücret NETİ*        :   599,21 TL          * Asgari Geçim İndirimi Hariç
 
01.07.2011 ile 31.12.2011 Tarihleri Arasında Uygulanacak (AYLIK ASGARİ ÜCRET):
İkinci Dönem 2. Dönem Uygulanacak Asgari Ücret

16 Yaşından Büyükler Brüt Ücret:               837,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (%14)                        117,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)               8,37 TL

Gelir Vergisi Matrahı (%15)                          711,45 TL

Gelir Vergisi                                                 106,72 TL

Damga Vergisi  (Bürüt Ücretten  Binde 6,6)        5,52 TL   

Kesintiler Toplamı                                         237,79 TL

Net Ödenecek Asgari Ücret :                     599,21 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekar)                                59,74 TL **

 NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + BEKAR KİŞİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) 658,95 TL

 
 
01.01.2011 ile 30.06.2011 Tarihleri Arasında Uygulanacak (AYLIK ASGARİ ÜCRET):
 
 
   16 Yaşından Büyükler için 2011 Asgari Ücret Brütü      :   796,50 TL
   16 Yaşından Küçükler için 2011 Asgari Ücret Brütü      :   679,50 TL
 
 
 »»» 2011 Asgari Geçim İndirim Oranlarını öğrenmek için Tıklayınız...«««


 İŞYERİNE ASILMASI ZORUNLU OLAN ASGARİ ücret levhası

 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2011-30.06.2011 DÖNEMİ)

16 Yaşından Büyükler Brüt Ücret  796,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı  111,51 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,97 TL

Gelir Vergisi Matrahı 677,02 TL

Gelir Vergisi 101,55 TL

Damga Vergisi 5,26 TL

Kesintiler Toplamı  226,29 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekar) 59,74 TL

 NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) 629,95 TL


ASGARİ ÜCRET YASAL DAYANAĞI:

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

             Karar Tarihi  : 28/12/2010

             Karar No        : 2010/1

             22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü  
         
işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2/12/2010 tarihinde başladığı çalışmalarını 28/12/2010 tarihine kadar
          sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;
           
              
1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,
 
            
2) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin;
                  1/1/2011-30/6/2011 tarihleri arasında 26,55 (Yirmialtıellibeş) Türk Lirası olarak,
                  1/7/2011-31/12/2011 tarihleri arasında ise 27,90 (Yirmiyedidoksan) Türk Lirası olarak tespitine,
                  işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,  
  
  
         
3) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin;
                  1/1/2011-30/6/2011 tarihleri arasında 22,65 (Yirmiikialtmışbeş) Türk Lirası olarak,
                  1/7/2011-31/12/2011 tarihleri arasında ise 23,85 (Yirmiüçseksenbeş) Türk Lirası olarak tespitine,
                  işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,
          
           
4) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nin
            11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete'de yayımlanmasına oybirliğiyle, karar verilmiştir.
 

Asgari ücret ve yasal kesintiler 2011 asgari ücret ne kadar asgari ücret 2011 , asgari ücret hesaplama , asgari ücret net , asgari ücret temmuz 2011
asgari ücret brüt , 2011 asgari ücret , 2011 asgari ücret ne kadar oldu , 2011 asgari ücret ne kadar , 2011 asgari ücret zammı , 2011 asgari ücret tarifesi ,
 2011 asgari ücret zamları , asgari ücret ne kadar old

anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerlinkleryasalaryükleme merkeziizmir resimleriiletişim bilgilerimiz

Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: 0542 -573 - 71 - 37
0 232 271 24 46

(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
http://www.fatihcavus.net.tr

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!