Smmm Fatih Çavuş -  Ana Sayfamali müşavirlik hizmetleripratik bilgilerÖnemli İnternet LinkleriKanunlarGerekli ProgramlarEskiizmir Resimleriİletişim Bilgilerimiz
Pratik Bilgiler Sayfasına Dönmek İçin Tıklayınız
vergi kaçakcılığı suçları
1
 Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;
- Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar,
- Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar,
- Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak
  şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
- Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler, 
- Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler gizleyenler - Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,

1
 Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;
- Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler,
- Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar,
- Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri
  kullananlar,
- Belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basanlar,
- Belgeleri sahte olarak basanlar veya bu belgeleri kullananlar,
vergi kaçakçılığı hapis cezaları
- 1 nolu fiilleri işleyenler hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis,
- Hükmolunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde, hapis cezasının her bir günü için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için yürürlükte bulunan asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yarısı esas alınır ve hükmolunan bu para cezası ertelenemez,

1 nolu fiilleri işleyenler hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis,

- 1 ve 2 nolu kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında kaçakcılık cezalarının uygulanması 344 üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel değil,
- Pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında kaçakçılık  cezaları uygulanmaz,
suca katılım iştirak hapis
- Birden fazla kişi kaçakçılık sayılan fiillerin icrasına iştirak ettiği takdirde, fiili irtikap  edenlerden veya doğrudan doğruya beraber işlemiş olanlardan her biri bundan ayrı ayrı maddi menfaat gözetmek şartıyla o fiile mahsus cezaya tabi,
- Söz konusu fiilleri işlemeye azmettirenler için de aynı cezalara tabi,
suca katılım iştirak hapis cezaları
  suça katılım iştirak suçu bilerek yapıldığı takdirde vergi kaçakçılığı suçu ile aynı olmakla birlikte;
- Bu fiillere maddi menfaat gözetmeksizin iştirak edenlere fiile mahsus cezanın ¼ ü uygulanır,
bilgi vermekten çekinme

Bilgi vermekten çekinenler ile 257 nci madde hükmüne uymayanlar
Yeniden belli edilen süre içinde bu mecburiyetleri yerine getirmeyenler
Bilgi vermekten çekinenler ile 257 nci  madde hükmüne uymayanlara bir aydan üç aya kadar hapis,
vergi gizliliği
Vergi mahremiyetinin ihlali
- VUK’nunda yazılı vergi mahremiyetine uymağa mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenlere,
 TCK'nun 198 inci maddesinde yazılı cezanın iki katı ceza hükmolunacağı ve bu ceza iki aydan az olamayacağı,
- Suçları tekerrür edenler bir daha devlet hizmetinde bulunamazlar
 


fatihcavus.net.tr' de Ara

Smmm Fatih Çavuş -  Ana Sayfamali müşavirlik hizmetleripratik bilgilerÖnemli İnternet LinkleriKanunlarGerekli ProgramlarEskiizmir Resimleriİletişim Bilgilerimiz

 
Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Tüm İnternet tarayıcılarıyla uyumludur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
tablo
http://www.fatihcavus.net.tr

Virüs taramasından geçmiştir  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!    Flash player gereklidir   Telefon rehberi