Smmm Fatih Çavuş -  Ana Sayfamali müşavirlik hizmetleripratik bilgilerÖnemli İnternet LinkleriKanunlarGerekli ProgramlarEskiizmir Resimleriİletişim Bilgilerimiz


fatihcavus.net.tr' de Ara
Pratik bilgiler Ana Sayfa
tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu tapdk
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Tekel ürünleri
İçki - Sigara ve Alkol
 SATIŞ BELGESİ İçin Gerekli işlem ve Evraklar
Tekel Ruhsatı başvuruları artık internet kanalı ile yapılacaktır bu bakımdan ; 

07/04/2012 Tarihinden itibaren satıcılar 
www.tapdk.gov.tr  adresinden e-belge sistemine online
başvuru yapıp bulundukları ildeki tekel ruhsatı vermeye yetkili kuruluşlara referans numarası ve ekleri ile
birlikte gitmeleri gereklidir.Tekel Ruhsatı Başvuru Tapdk içki sigara alkol satış belgesi 
 ««« Online Tekel Ruhsatı Başvurusu İçin Tıklayınız....

tapdk satış belgesi tekel ruhsatı sorgulama ekranı   ««« Tekel Ruhsatı İptal veya Faal durum Sorgulaması...


4733 SAYILI KANUNA GÖRE RUHSATSIZ TEKEL ÜRÜNLERİ SATIŞI NEDENİYLE UYGULANACAK
İDARİ PARA CEZALARI
No   Kanun  Maddesi Olay /Fiil / Durum / İşlem Cezayı kesecek kamu kurumu 01/01/2012 tarihi itibariyle ceza tutarları

8

8

8/5-g

Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin perakende satışını yapanlara

Mahalli Mülki Amir

6.795,00 TL

7

8/5-g

Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlara

Mahalli Mülki Amir

67.962,00 TL

    içki ve sigara ruhsati olmadan satiş yapanlar    online tapdk tekel ruhsatı satış belgesi giriş ekranı


Tüzel kişi temsilcileri veya gerçek kişiler dilerlerse adli sicil belgesini (SABIKA KAYDINI)
TAPDK kurumunun araştırmasını isteyebilirler. İsteklilerin sabıka kayıtları
engeç 1 ay içinde sonuçlandırılır.


NOT:
 Limited Şirketlerde (LTD.)  birden fazla müdür varsa hepsi için adli sicil belgesi (SABIKA KAYDI),
imza sirküsü ve kimlik fotokopileri alınacaktır.
 

Anonim Şirketlerde (A.Ş.) tüm yönetim kurulu için adli sicil belgesi  (SABIKA KAYDI),
imza sirküleri ve kimlik fotokopileri alınacaktır.DUYURU :
07/04/2011 Tarihinden sonra benzin istasyonlarının belediye tarafından verilen
işyeri açma çalışma  ruhsatlarında ana faaliyet konusu olan akaryakıt faaliyetinin  yanında
market, bakkal veya büfe ibaresi yazmak zorundadır.


Toptan satıcılar kaydını e-belge sisteminden şahıs yada şirket olsun  mutlaka tüzel kişilik başvurusu ekranından yapacaklardır. 

 

TAPDK Satış Belgesi      Tekel Ruhsatı (Sigara - İçki  - Alkol Satış Belgesi)

 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 4733 sayılı ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu
İçkiler İnhisarı hakkında olan 4250 sayılı kanunlar çerçevesinde SATIŞ BELGESİ işlemleri
2009 yılından itibaren TAPDK' nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
(TESK) ile ayrı ayrı yapılmış olan protokoller ile Odalar vasıtasıyla yürütülecektir.

 

SATIŞ BELGESİ İSİMLERİ

 

§               A. Perakende Satış Belgesi

§               1. Tütün Mamulü, Alkol ve Alkollü içki perakende Satış Belgesi

§               2. Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi

§               3. Alkol ve Alkollü içki perakende Satış Belgesi

§               B. Açık Alkollü İçki Satış Belgesi

§               C. Toptan Satış Belgesi (Toptan satıcılar Ticaret Sicile kayıt olmak zorundadırlar)

 

SATIŞ BELGESİ BAŞVURUSUNDA BULUNACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR

1-) Başvuruyu yapanların 18 Yaşından Büyük ve Vergi Mükellefi Olması gereklidir,

2-)
Belge Başvurusu Şahsen veya Vekâletname ile yapılacaktır,

3-)
Başvuruyu yapanların; Adli Sicil Kaydı Alınmış Olacak ve Kaçakçılık, Sahtecilik ve 3.1.2002 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri,
Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimi, İç ve Dış Alım
ve Satımına Dair Kanun ile 8/6/1942 ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisar
Kanuna Karşı Gelmekten Mahkumiyeti Bulunmayacak,

4-)Satış Belgesi Düzenlenebilecek Faaliyet Konuları

a-) Kuruyemişçi

b-) Hipermarket

c-) Süpermarket

d-) Market

e-) Bakkal

f-) Büfe

g-) Kamu ve özel ayırımı yapılmaksızın sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti veren yerler hariç olmak üzere,
Kamu kurum ve kuruluşları ile askeri tesisler bünyesinde bulunan kantin, büfe, satış kooperatifi v.b. diğer satış yerleri

h-) Münhasır Tütün Mamulü ve/veya Alkollü İçki Satıcılığı

ı-) Açık İçki Satış Belgesini Haiz İşyerleri,

»»» Satıcılarının bu faaliyet kollarında gösterip göstermediği konusunda tereddüde düşülmesi durumunda başvuru
sahibinden Belediye tarafından düzenlenmiş bulunan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının" ibrazı istenebilecek ve
ruhsatta yer alan faaliyet konusu dikkate alınacaktır.

»»» Dernek lokallerinde açık alkollü içki satışı için Mülki Amir tarafından (Valilik-Kaymakamlık) düzenlenmiş
  "İçkili Lokal İşletme İzin Belgesi" veya müstakil bir izin belgesi aranacaktır.

TAPDK

2012 YILI YENİ KAYIT SATICILAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ŞAHIS (GERÇEK KİŞİ) KAYITLARI İÇİN ;

 

1) Satış Belgesi Başvurusu için kişinin kendisi veya vekili

2) www.tapdk.gov.tr internet sitesinde Satış Belgesi Online TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu

3) Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi

4) Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2012 Yılı)

5) Adli Sicil Belgesi, Online ön başvuru sisteminde TAPDK tarafından araştırılmasını istemeniz halinde getirilmeyecektir.


6) Kadehte İçki Sunumu Yapılan İşyerlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenmiş “Turizm İşletme Belgesi” veya
    Belediye Tarafından Düzenlenmiş “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi (Açık Alkol için Otel, Lokanta, Bar-Gece Kulübü.. vs.)

7) Belediye Tarafından Düzenlenmiş “İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” aslı ve fotokopisi (Perakende Market, Büfe, Kuruyemişçi.. vs.)


8) 2012 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubelerinde TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında
    “YENİ BAŞVURU” Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı

 


ŞİRKETLER DERNEKLER (TÜZEL KİŞİ) KAYITLARI İÇİN ;

 

1) Satış Belgesi Başvurusu için kişinin kendisi veya vekili

2) www.tapdk.gov.tr internet sitesinde Satış Belgesi Online TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu

3) Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi

4) Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2012 Yılı)

5) Adli Sicil Belgesi, Online ön başvuru sisteminde TAPDK tarafından araştırılmasını istemeniz halinde getirilmeyecektir.

6) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

7) Yetki Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi

8) İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopisi

9) Belediye Tarafından Düzenlenmiş “İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” aslı ve fotokopisi (Perakende Market, Büfe, Kuruyemişçi.. vs.)


10) Kadehte İçki Sunumu Yapılan İşyerlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenmiş “Turizm İşletme Belgesi” veya Belediye
     Tarafından Düzenlenmiş “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ve Fotokopisi

11) 2012 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubelerinde TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında
      “YENİ BAŞVURU” Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı


TOPTAN SATICILAR İÇİN KAYITLARI İÇİN ;1) Satış Belgesi Başvurusu için kişinin kendisi veya vekili

2) www.tapdk.gov.tr internet sitesinde Satış Belgesi Online TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu

3) Vergi Levhasının Aslı Ve Fotokopisi

4) Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2012 Yılı)

5) Adli Sicil Belgesi, (Online ön başvuru sisteminde TAPDK tarafından araştırılmasını istemeniz halinde getirilmeyecektir.)

6) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Şirketler için)

7) Ana sözleşme fotokopisi (Şirketler için)

8) Yetki Belgesinin Aslı Ve Fotokopisi

9) Şirket İmza Sirküleri Aslı ve Fotokopisi

10)İthalatçı yada Üretici Firma ile yapılmış olan yetki dağıtım verme belgesi Aslı

11)İthalatçı yada Üretici Firma ile yapılmış olan yetki dağıtım beldesini imzalayan kişinin şirket imza sirküleri Aslı ve Fotokopisi

12) Belediye Tarafından Düzenlenmiş “İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” aslı ve fotokopisi ya da Şube tescili

13) 2012 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubelerinde TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında
     “YENİ BAŞVURU” Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun AslıTapdk Tekel Ruhsatı Bilgi Değişikliği ve Düzeltme işlemleri için gerekli belgeler

• Gerçek Kişi – Tüzel Kişi Satış Yeri (işyeri) adresi değişikliğinde, 
- Satış Belgesi aslı
- Vergi Levhası aslı ve fotokopisi
- Kayıtlı bulunulan Odadan alınan faaliyet belgesi aslı (2012 yılı),
- Ticaret sicil gazetesi

• Gerçek Kişi – Tüzel Kişi Unvan değişikliğinde,
- Satış Belgesi aslı
- Vergi Levhası aslı ve fotokopisi
- Kayıtlı bulunulan Odadan alınan faaliyet belgesi aslı (2012 yılı)
- Ticaret sicil gazetesi

-Gerçek Kişi İsim/Soy isim Değişikliğinde,

-İsim değişikliği ile ilgili alınmış olan mahkeme kararı

-TAPDK Satış Belgesi Asıl

-Vergi Levhası

-Faaliyet Belgesi (Asıl)

-6 Aydan eski olmayan Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi (Asıl)

-Ticaret Sicil Gazetesi

-Nüfus Cüzdanı

-Belediye Tarafından Yeni Düzenlenmiş İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

• Tüzel Kişilik Yetkilisi değişikliğinde,
- Satış Belgesi aslı
- Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi aslı (yetkili kişi adına düzenlenmiş)
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (yetkili kişi adına düzenlenmiş)
- Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
- Yetki belgesinin aslı ve fotokopisi
- İmza sirküleri aslı ve fotokopisi
- Varsa, 1 adet vesikalık fotoğraf alınır ve evrak kayda girer.


 

  2012 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ BEDELLERİ

 (Süre uzatım işlemi esnasında da aynı bedeller tahsil edilecektir)

1.Toptan Satıcılar

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde         1.795,00 TL

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                    2.715,00 TL

İlçe merkezlerinde                                                                     710,00 TL

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                    1,080,00 TL

2.Perakende Satıcılar

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde               175,00 TL

İlçe merkezlerinde                                                                        104,00 TL

Belde/Köy                                                                                     33,00 TL

3. Açık İçki Satıcıları

İl merkezlerinde (Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                710,00 TL

İlçe merkezlerinde                                                                       259,00 TL  

 

 

 fatihcavus.net.tr' de Ara

Smmm Fatih Çavuş -  Ana Sayfamali müşavirlik hizmetleripratik bilgilerÖnemli İnternet LinkleriKanunlarGerekli ProgramlarEskiizmir Resimleriİletişim Bilgilerimiz

Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Tüm İnternet tarayıcılarıyla uyumludur.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR

TEL: +90 (542 ) 573 71 37

(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
tablo
http://www.fatihcavus.net.tr

Virüs taramasından geçmiştir  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!    Flash player gereklidir   Telefon rehberi