4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 1 – 6,5 1 – 6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı
Uygulanan İşyerleri İçin)
9 Ara.14 21 – 23
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
Toplam 14 19,5 – 28 33,5 – 42

4/c (Devlet Memurları/ EMEKLİ SANDIĞI) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN
PRİM ORANLARI (01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı
Uygulanan İşyerleri İçin)
9 14,33 – 21 23,33 – 30
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
Toplam 14 18,5 – 28,5 32,5 – 42,5
 
           İSTEĞE BAĞLI (BAĞKUR 4/B) SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kolları Toplam (Sigortalı) (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20
Genel Sağlık Sigortası Primi 12
Toplam 32
 
           4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM
           ORANLARI (01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kolları Toplam (Sigortalı) (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 1 – 6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 20
Genel Sağlık Sigortası Primi 12,5
 
      4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP
ORANLARI (01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi -
Toplam 7,5

4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN
EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI (01.10.2008’den
itibaren)
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı 2008 Yılında (%) 2009 Yılında (%) 2010 Yılında (%) 2011’den    İtibaren (%)
4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden 12 13 14 15

    SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR -- FATİH ÇAVUŞ
       3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 -  + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR