anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz


fatihcavus.net.tr' de Ara
Pratik bilgiler Ana Sayfa

4207 SAYILI KANUNA GÖRE TÜTÜN MAMÜLLERİ SİGARA VS İÇKİ
GİBİ ZARARLI MADDELERİNİN UYGUNSUZ
KULLANILMASI NEDENİYE UYGULANACAK
 İDARİ PARA CEZALARI
burada sigara içilmez levhası örneği
Tekel Ruhsatı Başvuru Tapdk içki sigara alkol satış belgesi   ««« Online Tekel Ruhsatı Başvurusu İçin Tıklayınız....
NO   Kanun  Maddesi Olay /Fiil / Durum / İşlem Cezayı kesecek kamu kurumu 01/01/2011 tarihi itibariyle ceza tutarları
1 5/1 Sigara içme cezası
Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen alanlarda tütün ürünleri tüketenler 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.
İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi 75 TL

2

5/1

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.

Kurum

75 TL

3

5/1

Bu Kanunun 3 üncü maddenin onikinci fıkrasına aykırı hareket edenler Kabahatler Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.

Belediye

26 TL

4

5/2

Bu Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler.

Belediye Encümeni veya
Mahalli Mülki Amir

616 - 6.163 - TL.

5

5/3

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci fıkralarındaki yasakların her birine aykırı hareket edenler

Kurul

61.638-308.194
TL

6

5/4

Bu Kanunun 3 üncü maddenin altıncı fıkrasındaki yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde; yerel yayın yapan kuruluşlar.

RTÜK

1.232-6.163 TL.

7

5/4

Bu Kanunun 3 üncü maddenin altıncı fıkrasındaki yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde bölgesel yayın yapan kuruluşlar,;

RTÜK

6.163 -12.327 TL

8

5/4

Bu Kanunun 3 üncü maddenin altıncı fıkrasındaki yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde ulusal yayın yapan kuruluşlar

RTÜK

61.638-123.277 TL.

9

5/5

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler,

Belediye Encümeni veya
Genel Kolluk

1.232 TL.

10

5/7

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler, mahalli mülki amir tarafından her bir kişiyle ilgili olarak bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.

Mahalli Mülki Amir

1.232 TL.

11

5/10

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasındaki ürünleri üretenler

Belediye Encümeni veya
Mahalli Mülki Amir

24.654-123.277 TL.

12

5/11

Bu Kanunun 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket edenler

Mahalli Mülki Amir

1.232 TL.

13

5/12

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki yükümlülüklerin her birine aykırı hareket eden üretici firmalar

Kurul

308.194 TL.

den az olamaz

14

5/14

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde; yerel yayın yapan televizyon kuruluşları

RTÜK

1.232-6.163 TL.

15

5/14

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde; bölgesel yayın yapan televizyon kuruluşları

RTÜK

6.163 -12.327 TL

16

5/14

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasındaki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde; ulusal yayın yapan televizyon kuruluşları

RTÜK

61.638-308.194 TL.

 

4733 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
No   Kanun  Maddesi Olay /Fiil / Durum / İşlem Cezayı kesecek kamu kurumu 01/01/2011 tarihi itibariyle ceza tutarları

 

   Mad.

Fiil

Uygulayacak Birim

01/01/
2011’den itibaren

1

8/5-a

Bu Kanun veya ilgili mevzuat gereğince Kurum tarafından istenilen ticari faaliyetlerini gösterir satış veya faaliyet raporlarını veya bilgi, belge ve numuneleri yazılı uyarıya rağmen belirlenen süre içinde vermeyenlere, yanlış veya yanıltıcı bilgi veya belge verenlere, gerekli tesis ve yerleri incelemeye açmayanlara

Kurum

61.638-308.194
TL

2

8/5-b

Üreticiden satın aldıkları tütünleri satış merkezlerine veya Kuruma tescil ettirmeyenlere, yazılı sözleşme yapma tarihine uymayanlara, işleme açılış ve kapanışları ile tütün stoklarını ve tütün depolarını süresi içinde bildirmeyenlere, izinsiz standart dışı işleme yapanlara, bu Kanunda tütün eksperi unvanına sahip olanlar tarafından yapılması öngörülen işleri yetkisiz kişilere yaptıranlara, yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemi ile yapılan alım satım kapsamındaki yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenler ile
Kurumdan izin almadan bir yere mahsus tütün çeşidinin tohum veya fidelerini başka çeşitlere ayrılmış olan yerlere ekenler, dikenler veya bu amaçlarla taşıyanlar

Kurum

12.327-61.638
TL

3

8/5-c

İzin almadan veya güncelleme yapmadan, ana girdilerde veya ürün ambalajında değişiklik yaparak ürünleri piyasaya arz edenlere

Kurum

61.638-616.388 TL

4

8/5-d

Kurumdan izin almaksızın işleme veya üretim tesislerinde proje tadilat kapsamındaki işlemleri yapan, kurulu makinelerini ülke içerisinde kısmen veya tamamen aynı firma tarafından kurulan yeni veya eski bir fabrikaya nakleden, başka bir firmaya devreden ya da ülke dışına çıkaranlara veya bildirimde bulunmaksızın faaliyetini sona erdirenlere

Kurum

61.638-616.388 TL

5

8/5-e

Kurumdan izin almadan veya bildirimde bulunmadan dökme alkollü içkileri piyasaya arz eden, sevkiyatını yapan veya izin verilen yerlerden farklı yerlerde depolayanlara

Kurum

246.555 TL

6

8/5-f

Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcılarına

Mahalli Mülki Amir

1.232-12.327 TL

7

8/5-g

Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin toptan satışını yapanlara

Mahalli Mülki Amir

61.638 TL

8

8/5-g

Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin perakende satışını yapanlara

Mahalli Mülki Amir

6.163 TL

9

8/5-h

Kurumdan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara

Mahalli Mülki Amir

61.638 TL

10

8/5-ı

Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kâğıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz edenlere, ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenlere

Mahalli Mülki Amir

6.163 TL

11

8/5-j

Yetkili olmadıkları halde, açık olarak içki satışı veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlara

Mahalli Mülki Amir

1.232-12.327 TL

12

8/5-k

Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını; izinsiz olarak veya Kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak şekilde internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara

Kurum

24.654-123.277 TL

13

8/5-l

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri satış yerlerindeki raf veya standlara, her türlü teşhir ünitesine, reklam ve tanıtımına ilişkin mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırılık oluşturacak veya herhangi bir firmaya üstünlük sağlayacak şekilde yerleştirenlere

Kurum

36.983 TL

14

8/5-m

Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım yapılmasını önlemek amacıyla Kurum tarafından bu Kanun uyarınca yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlere

Kurum

36.983 TL

15

8/5-n

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri; otomatik satış makinesi ile satanlara veya bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde

Kurum

61.638-308.194TL

 
 Pratik Bilgiler ANA SAYFA
 ««« Pratik Bilgiler 2011SİGORTA PRİMLERİNİN HESABINA ESAS TUTULACAK KAZANÇLARDA İSTİSNA OLAN TUTARLAR 

anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerlinkleryasalaryükleme merkeziizmir resimleriiletişim bilgilerimiz

Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.


Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
http://www.fatihcavus.net.tr

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!