anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz

İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC) MİKTARLARI TUTARLARI4857/30 101 ÖZEL SEKTÖRDE                                                                                                           Özürlü çalıştırmamak 1.672 Çalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.
4857/30 101 KAMUDA  
Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak
1.672 Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için uygulanır.
4904/17 20/a Özel istihdam bürolarınca yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmamak. 370 Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için uygulanır.
4904/19 20/b Özel istihdam bürolarınca Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma vermemek. 740 Kurumca istenilen bilgi/belgeler ile istatistik tablolarının yapılan tebliğe rağmen bildirilen süre içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.
4904/17 20/c Özel istihdam bürolarınca Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri 15 gün içerisinde ibraz etmemek 1.479 Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.
4904/3-d 20/d İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık fiili yanı sıra aynı zamanda iş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek                                           Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı davranan kişilere 2.000 TL'den 50.000 TL'ye kadar, ayrıca Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için de 300 TL, 12.327 İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık fiilinin aynı zamanda iş arayanlardan ücret alınarak/menfaat temin edilerek yapılması halinde gerçek ve tüzel kişilere ayrıca İPC uygulanır.
4904/3-d 20/d Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına işçi götürmek 2.466 Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürenlere uygulanır.
4904/3-d 20/d Yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak 369 Yurt dışına işçi götürme izni olsun olmasın hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayanlara uygulanır.
4904/3-d 20/d Kurum izni almaksızın yurt dışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek 2.466 Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçlarıyla ilan veren firmalara (izinli özel istihdam büroları hariç) uygulanır.
4904/3-d 20/d Kurum harici daimi işçi almak 30.819 Kurum harici daimi işçi alımı fiili için uygulanır.
4904/3-d 20/d Kurum harici geçici işçi almak 18.491 Kurum harici geçici işçi alımı fiili için uygulanır.
4904/21 20/e Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermemek 2.466 Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde her bir fiil için özel kesim işyerlerine uygulanır.
4904/19 20/f Bürolarca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak 2.466 İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan bürolara her bir fiil için uygulanır.
4904/19 20/f İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin etmek 12.327 İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin eden bürolara her bir fiil için uygulanır.
4904/19 20/g Kanunun 19.maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşma düzenlemek 2.466 Geçersiz anlaşma düzenleyen özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.
4904/17 20/h Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak 12.327 İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin ilk tespitinde uygulanır.
4904/17 20/h Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek 24.656 İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin tekrarı halinde uygulanır.
4904/20 20/ı Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak 6.163 Yayın kuruluşlarına fiilin her bir tekrarında uygulanır.
4904/19 20/j Çalışma izni almayan yabancılar için aracılık faaliyetinde bulunmak 6.163 Çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere (özel istihdam büroları dahil) her bir fiil için uygulanır.

işkur kesilecek cezalar
KANUN MADDESİ
CEZA MADDESİ
CEZAYI GEREKTİREN FİİL İŞLEM OLAY
CEZA MİKTARI tutarı türklirası(TL)
AÇIKLAMA
 
 Pratik Bilgiler ANA SAYFA
 ««« Pratik Bilgiler 2011anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerlinkleryasalaryükleme merkeziizmir resimleriiletişim bilgilerimiz

Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.


Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
http://www.fatihcavus.net.tr

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!