anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz
TEVKİFATA TABİ MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYEBir Önceki menüye dön
 İRATLARINDA
BEYAN SINIRLARI

Dönemler

(Yıllar)

Muafiyet Tutarları

(Diğer faaliyetlerinden gelirleri olanlar bu muafiyet tutarından faydalanamazlar)

2011 23.000 TL
2010 22.000 TL
2009 22.000 TL
2008 19.800 TL
 

İş Yeri Kira Geliri

GVK- Md.86/1-c
Tevkifata tabi tutulmuş iş yeri kira gelirleri
2008 takvim yılı için 19.800 YTL, 2009 ve 2010 yılı için 23.000.-TL, 2011 yılı için 23.000.-TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir.
aşması halinde beyanname verilecek.


İş Yeri ve Konut Kira Gelirlerinin Birlikte
olması Halinde

GVK- Md.86/1-c

Konut kira gelirlerinden
 takvim yılı için belirlenen istisna düştükten sonra kalan tutarla iş yeri kira geliri 2008 takvim yılı için 19.800 YTL, 2009 ve 2010 yılı için 23.000.-TL, 2011 yılı için 23.000.-TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir.Gelir Vergisi Kanunu

Madde 86
-
(Değişik madde: 09/04/2003 - 4842 S.K./9. md.)

 
Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
   
   1. Tam mükellefiyette; 
 
 a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları,
 kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı, 
   
 b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları
 ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin,
 tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil), 

 c) Vergiye tabi gelir toplamının [86. maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde
yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler,
menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,

anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerlinkleryasalaryükleme merkeziizmir resimleriiletişim bilgilerimizSitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.


sitemiz bütün tarayıcılar ile uyumludur

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın
3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
alt menu
http://www.fatihcavus.net.tr


sitemiz virüs taramasından geçmiştir  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!    flash player   telefon rehberi